Historie

De feestcommissie wordt op 18 april 1961 opgericht in café Hielkema en is ontstaan uit de oudercommissie voor het schoolfeest en een commissie die het volksfeest organiseerde. Deze beide commissies gingen, eens in de twee jaar, de deuren langs met ieder een eigen intekenlijst.  Nu er één commissie overbleef, werd de naam veranderd in dorpsfeest, wat ieder jaar gehouden werd. Men startte met een bedrag van 80 gulden in kas.

Deze eerste commissie bestaat uit:
Dhr.  M. Minnesma, Dhr. Jansma, Dhr. Boonstra, Dhr. Neuenschwander, Dhr. T de Jong, Mw. Sietsma, Fam. Sietsma en Fam. Oord.
Als voorzitter werd dhr. Minnesma gekozen, hij is dit 35 jaar gebleven.

Door het verlies wat regelmatig geleden werd, bij het organiseren van festiviteiten, moesten de commissieleden zelf bijspringen. Zat je als echtpaar in de commissie, dan kon dit al snel oplopen tot FL. 200,-. Het bedrag kregen ze terug als er weer winst gemaakt was.

De achttiende april 1997, precies 36 jaar na de oprichting, wordt bij de notaris vastgelegd, dat ze verder gaan als stichting. “Stichting Feestcommissie Haskerhorne”. Dit betekent ook, dat er in 2003 gewerkt moet gaan worden met rekeningen en BTW.

Grote delen van Friesland stonden in 1965 onder water, zo ook bij Oldeouwer, waar men het Tjeukemeer bijna niet meer binnen de oevers kon houden. De militaire verlichting was niet mobiel genoeg, daarom riep men de feestcommissie in.
Het was de eerste grote klus, kwam op de voorpagina van “de Telegraaf” en haalde de TV.
Omwille van het algemeen belang werd er geen huur ontvangen.

Ook in 1971 ging men, op verzoek van de verkeerspolitie, op pad. De feestverlichting moest dienstdoen al wegbebakening.

Door de oliecrisis, die in 1973 het land beheerste, mocht de feestcommissie niet op pad. Zij hadden geen enkel recht, omdat ze niet als erkend bedrijf te boek stonden. De auto’s stonden stil en in heel Nederland mocht er geen feestverlichting branden.

Vanaf 1975 maakt de feestcommissie al gebruik van de opslagruimte bij de Firma Jonkman, die in dat jaar het transportbedrijf en een deel van de oude melkfabriek koopt. Behalve de feestverlichting liggen hier ook spelletjes en diverse andere materialen opgeslagen. Hiervoor maakten ze gebruik van een opslagruimte bij Klaas Zwier.

De gemeentelijke zeskamp wordt in 1976 voor het eerst gehouden op het terrein naast de boerderij van Meine Minnesma. Om inspiratie op te doen zijn enkelen bestuursleden naar Oldeholtpade geweest, daar werd ook een zeskamp gehouden.
Er wordt een waterbassin uit Ferwerd gehuurd. Om risico’s uit te sluiten wordt er een regenverzekering afgesloten tussen 18.00 en 20.00 uur. Indien er meer regen dan 2 mm viel, beurde de commissie FL. 4000,-. Maar natuurlijk viel er geen drup. Na afloop bleek de financiële schade mee te vallen, Fl. 27,-.

De hal van Hubert in Stavoren moet worden verlicht. Men laat de aanhanger in één van de loodsen staan. Tijdens het feest aldaar komt er een bommelding. Politie en ME worden gewaarschuwd. De aanhanger was verdacht en werd helemaal leeggehaald…geen bom te vinden. Het bleek om een valse melding te gaan. De commissie vond de volgende dag de aanhanger, met alle materialen ernaast. Ze moesten het zelf weer inpakken en vonden dit niet grappig. Dit vond plaats in het jaar 1978.

Maakte men al jaren gebruik van verschillende boerenerven en weilanden, vanaf 1980 kan er gebruik gemaakt van het sport/feestterrein om de dorpsfeesten te houden. Doordat er door tientallen vrijwilligers stenen op het terrein zijn gezocht, lag deze er keurig bij. De gemeente Haskerlân zorgde voor de ophoging, graszaad en waterafvoer. Ook kwam er nieuwe aanplant langs de Jousterweg.

Twee keer werd er een dorpsreünie georganiseerd. Bij de eerste in 1988 was er geen sprake van een verjaardag van Haskerhorne. Wel was het fijn, dat ook oud bewoners van overzees hun gezicht lieten zien. Zo kwam Johannes Hanje met zijn echtgenote en ook Piebe Nauta bracht zijn vrouw mee. Mw. Haisma-Boersma kwam met twee dochters en Mw. Overdijk kwam over uit Amerika. Er zijn 700 brieven verstuurd, wat zo’n 400 deelnemers heeft opgeleverd.

De tweede keer was in 2007.Vanwege het 100-jarig bestaan van Plaatselijk belang Haskerhorne wordt een eeuwfeest georganiseerd. Er zijn 364 deelnemers, oude en nieuwe inwoners van Haskerhorne. Vanwege dit heuglijke feit worden er een dorpsvlag en wapen gepresenteerd. Ook is er een prachtig boek over Haskerhorne gemaakt door Elske Dijkstra.

In 1996 gaat de feestcommissie de deuren langs om geld in te zamelen voor het kopen van vlaggetjes. Bijna iedere dorpsbewoner geeft een bijdrage, zodat het dorp collectief versierd kan worden. In eerste instantie is het bedrag nog niet voldoende voor het versieren van het gehele dorp, maar dit wordt later aangevuld. In 2019 worden er buizen geplaatst, zodat de mannen de palen voor de vlaggetjes, zonder alles voor te moeten boren, kunnen plaatsen.

Vanwege het 40-jarig bestaan in 2001 stelt de commissie een wisselbeker beschikbaar voor de meerkampteams.

 

Tenten

De eerste tent waar men gebruik van maakte was van de ijsclub, hier konden 25 mensen in en met slechte weersomstandigheden viel het feest nog wel eens in het water.
Sinds 1966 worden de tenten gehuurd. De grootte van de tenten nam in de loop der jaren flink toe, door het groter wordende publiek.
Al jaren worden de tenten gehuurd bij Van Kammen.

Verlichting

In 1972 schafte men het eerste verlichtingsmateriaal aan. Met de verhuur hiervan werd de verenigingskas gespekt. Aanvragen kwamen in de loop der jaren uit geheel Nederland, zoals Rotterdam en Overijssel, maar ook uit het Duitse Leer. Er moesten dan ook wel eens mensen teleurgesteld worden.

In december 2015 zijn er ledlampen aangeschaft, deze zijn zuiniger in gebruik, maar geven toch een sfeervol licht. De lampen kunnen stormachtige en koude weersinvloeden verdragen en hebben daardoor een langere levensduur. In het verleden moest men regelmatig tussendoor op pad, om lampen te vervangen.

De verhuur aan diverse festiviteiten en dorpsfeesten blijft een belangrijke bron van inkomsten.

Zo wordt al jaren de verlichting bij de ballonfeesten verzorgd en ook voor en na de hobbybeurs in het WTC te Leeuwarden, komen de mannen en vrouwen van de feestcommissie in actie, om de lampjes op te hangen en er weer af te halen. Tussen de 1500 en 2000 meter.

Staand: mw. Sietsma-Bosma, dhr. Hulzinga, dhr. Minnesma, mw. Oord-Minnesma.
Gehurkt: dhr. Jansma, dhr. Schotanus, dhr. van Dijk, dhr. Post, dhr. Agricola en dhr. Veenstra.

Kerst.

Ieder jaar gaat de feestcommissie op zoek naar een mooie kerstboom. In de loop der jaren werd deze steeds groter en mooier. De kerstboom wordt aangekleed met lampjes en de laatste jaren ook met kerstballen.
Helaas zit het niet altijd mee, zoals afgelopen kerst. De mooiste en grootste boom werd omgezaagd, vervoerd, op maat gemaakt, neergezet en versierd, maar helaas gooide de harde wind roet in het eten en lag de boom de volgende ochtend vroeg over de Jousterweg.

De middenstand van Joure en andere dorpen in de omgeving doen graag een beroep op de feestcommissie, om hun winkel of kerstboom te verlichten.

Dorpsfeest

Hield men in de beginjaren ieder jaar een dorpsfeest, kwam hier in 1980 een einde aan. Het kon financieel niet uit. Wel wordt er elk jaar een kinderfeest gehouden. In 1997 draait men de beslissing weer terug, mede na het houden van een enquête, de dorpsbewoners kiezen massaal voor ieder jaar een dorpsfeest. Ook wordt er vanaf 1996 winst gemaakt, voorheen werd het verlies aangevuld door de inkomsten uit de verhuur.

Vliegshow

In 1975 wordt de eerste vliegdemonstratie georganiseerd. Het feestterrein is te klein, maar ook nu mag er gebruik gemaakt worden van het terrein van Neuenschwander.  Het is een extreem warme dag en men zoekt dan ook verkoeling bij een sproei installatie.

Door het grote succes werden er vaker vliegshows gehouden, tijdens de dorpsfeesten of op Bevrijdingsdag, vaak in combinatie met een feest.

Op 5 mei 1980 trok de vliegshow, met radiografisch bestuurbare vliegtuigen, ruim 3000 belangstellenden. Uit de helikopter van de Koninklijke Luchtmacht werden doosjes op het veld gedropt. De jeugd (ruim 500) mocht deze zoeken en vonden zij een doos met inhoud, konden ze zelf thuis een vliegtuigje gaan bouwen.

In 1995 werden er op Bevrijdingsdag niet alleen 400 lucifersdoosjes, met lootjes gedropt, maar ook vijf parachutisten.

Dhr. Jonkman bedacht in 1980 de spreuk;
“In de lucht komt men ons nog niet tegen, maar wel op alle Nederlandse wegen.”

Bromfietsbehendigheidswedstrijden en motorraces.

De eerste lichting feestcommissieleden gingen voortvarend te werk. In het oprichtjaar 1961 starten zij met het organiseren van bromfietsbehendigheidswedstrijden. Deze werden jaren gehouden op het land achter de toenmalige boerderij van Th. van der Veen, de plaats waar nu de tennisbaan ligt.

Deze races waren een groot succes, want er kwamen vele mensen af op dit spektakel. Omdat de wedstrijden ook ’s avonds werden gereden, kocht de commissie zelf verlichtingsmateriaal. Door de verhuur hiervan, kon de kas worden gespekt.

In 1973 moesten ze op zoek naar een nieuwe locatie. Tijdens de wedstrijden het jaar ervoor brandde de boerderij van Van der Veen volledig af. Men week uit naar het weiland van dhr. Neuenschwander, gelegen aan de Jousterweg.

In 1974 werden de bromfietsbehendigheidswedstrijden vervangen door motorraces, ook weer op het terrein van Neuenschwander. In 1977 werd dit voor het laatst georganiseerd door de F.B.T.M.

De kosten voor de verzekering rezen de pan uit en financieel was het niet meer haalbaar hiermee door te gaan.

Rijwieltoertochten.

Jarenlang worden de fietstoertochten georganiseerd op Koninginnedag, 30 april.
De eerste fietstoertocht, 15 en 40 km, wordt georganiseerd in 1979, op Koninginnedag. Later het jaar, in september wordt er nog een tocht georganiseerd. Het jaar erop werd dit herhaald, een keer in april en een keer in september, daarna alleen op Koninginnedag.

In de loop der jaren wordt er meer keuze geboden in de vorm van:
De Nannewiidfietstoertocht, 20-25 km, vanaf 1997 in combinatie met een puzzeltocht.
De Skarsterlânfietstoertocht, 65-75 km, bestaande uit een combinatie van de andere beide tochten.
De Poelentocht (vanaf 1997), 40-50 km.
De deelnemers vonden de Nannewiidtocht te kort en de Skarsterlântocht te lang, vandaar dat de Poelentocht werd toegevoegd.

Donaties

Tijdens de bijna 60 jaren van bestaan heeft de commissie verschillende donaties gedaan. Zo kreeg Stichting Dorpshuis in 1991 een mooi bedrag voor de herbouw en in 1993 krijgt de schoolpleincommissie van de Lytse Mienskip een bijdrage voor het opknappen van het schoolplein en de Blubberploeg wordt in 2008 verblijd met een leuk bedrag voor het opknappen van het hokje.
Maar ook wordt er, samen met het Trefpunt een defibrillator aangeschaft.